MIR skolerne – Et dagbehandlingstilbud til børn og unge med særlige behov

Vores to MIR skoler er AskovFondens dagbehandlingstilbud, som er målrettet børn og unge med særlige behov og som har brug for en alternativ tilgang til læring. Elevprofilerne kan være meget forskellige, men diagnoser som autisme, angst og ADHD ses på begge skoler. På MIR skolerne ligger fokus på at skabe et inkluderende og respektfuldt undervisningsmiljø for alle vores elever. Undervisningen på MIR er en kombination af teori og praksis og har til formål at udvikle elevernes personlige og faglige kompetencer. Vores skoler følger folkeskoleloven, men altid med hensyn til det enkelte barn. Skolerne tilbyder en særlig normering, hvor der er færre børn pr. voksen, hvilket skaber ro, forøget opmærksomhed og tryghed på skolerne.

”MIR skolernes elever har ofte en bagage med, som består af dårlige oplevelser og erfaringer fra andre skoler. 38% af vores elever har mere end tre skoleskift bag sig, og 100% af vores elever har ikke været i skole de seneste seks måneder før de kom til MIR. Vores elever har brug for en masse succesoplevelser og vi oplever at de får de gode oplevelser gennem faglig læring og sociale fællesskaber i en mindre kontekst og i strukturerede former” – Rosa Maria, specialpædagogisk leder.

MIR skolerne tilbyder en tilgang til læring, der tager hensyn til elevernes behov og udvikler deres færdigheder og kompetencer, så de igen kan indgå i meningsfulde sociale fællesskaber. Vi styrker elevernes kompetencer til at komme videre i uddannelsessystemet så de kan forfølge deres ønsker og drømme. MIR er ligesom de almene skoler underlagt folkeskolens krav og rammer, hvilket betyder, at vi underviser i alle fag og fører vores elever til eksamen. I snit gennemfører 86 % af vores elevgruppe udvalgte eksamensfag. Personalet har mange års erfaring på området, høj faglighed og engagement. Så hverdagens tydelige struktur bærer præg af en velbegrundet teoretisk og erfaringsbaseret opbygning.

På MIR skolerne er vi bevidste om at vi har en vigtig opgave

Eleverne på Mir kan ikke indgå i det almene skoletilbud. De har brug for en anden og mere individuel tilgang. Når vi tilrettelægger en skoledag, sker det i tæt samarbejde med både elever og forældre. Vi tager altid hensyn til de oplevelser som både elever og forældre har med sig så vi sikre, at behandlingsstrategierne er meningsfulde. Derfor kan mødetider, indhold, transport mv. se forskellige ud fra elev til elev. På MIR oplever 99% af vores elever forbedret trivsel efter opstart på vores skoler. Vi lykkedes på MIR med at skabe trivsel og udvikling for alle vores børn og unge, fordi vi tilbyder en hverdag med rolige, forudsigelige og trygge læringsmiljøer med faste, gennemgående voksne, som møder eleverne med tilpassede krav og tydelige forventninger, anerkendelse og støtte i både skolefaglige og sociale sammenhænge.

Der er ingen tvivl om, at den faglige undervisning er en udfordring for mange af vores elever. Det skyldes sjældent manglende kompetencer eller forståelse, men kommer som en følge af, at de fleste af vores børn/unge har været i mistrivsel i længere perioder. Dette har haft den konsekvens, at indlæring ikke har været en prioritet – og måske slet ikke en mulighed. Mange af vores elever har stået uden for uddannelsessystemet i længere perioder, og derfor er det vores opgave at få dem tilbage i en skoleramme, hvor de kan vokse og udvikle sig, og igen føle sig som del af et fællesskab. Når der er skabt ro og trivsel i et meningsfuldt skoletilbud, ser vi ofte hvordan det faglige kan indhentes lynhurtigt. Alle har ret til meningsfuld uddannelse, og på MIR skolerne er dette vores primære opgave.

Et alternativt tilbud til børn og unge

På MIR er skoledagen bygget op, så eleverne genkender dele af strukturen fra folkeskolen. Undervisningen veksler mellem fælles undervisning i de enkelte klasser og individuelt arbejde på egen plads. Når eleverne bliver undervist i hold, er de opdelt efter fagligt niveau og koncentrationsevne samt efter hensyn til de sociale relationer eleverne imellem. Undervisningsmaterialet er ligeledes differentieret, så alle kan være med. Undervisningen kommer i mange former, da vi arbejder med læring på alternative måder. Læring er ikke kun udspringer af bøger og læringsportaler, og på MIR benytter alle mulige platforme for læring. Såsom naturen omkring os, ture ud af huset og alternative undervisningsmidler. Fælles for al undervisning er, at der tages udgangspunkt i, og hensyn til, den enkelte elevs kompetencer, udfordringer og behov. MIR skolerne er et vigtigt tilbud til børn og unge, måske vigtigere end nogensinde.

Antallet af børn og unge der mistrives i dag, er langt højere end tidligere

Fælles for vores elever er desværre at de alle har oplevet mistrivsel i længere perioder inden de kommer til MIR. Årsagerne for mistrivsel kan skyldes flere faktorer, og de hyppigste årsager blandt vores elever, omhandler traumer, tidligere skolemiljøer eller en oplevelse af ikke at blive set eller hørt. MIR skolernes arbejde er derfor at give eleverne tryghed og mulighed for at udvikle deres personlige og sociale kompetencer, hvor fokus er på at skabe rum, hvor børn og unge kan føle sig anerkendt, og hvor de kan møde voksne, der er til stede og har tid til dem. På MIR skolerne er målet at give vores elever de bedst mulige redskaber til at kunne indgå i samfundet og på arbejdsmarkedet på lige fod med alle andre. For ”Alle vinder når ingen taber”.

 

Se mere om MIR skolerne 

Sådan får dit barn en plads