MIR skolerne er fordelt på to forskellige afdelinger, hvoraf den ene kan findes i Lyngby og den anden i Ledøje Smørum. De to afdelinger har en lang række fællestræk, som blandt andet tæller fælles ledelse, specialistgruppe, målgruppe, mødetider osv.

Derudover er det også fælles for begge afdelinger, at de ikke ligner dét man normaltvist forbinder med en skole. Der er ingen stor skolegård med fodboldmål og hinkebane, eller en stor kold gymnastiksal med gamle madrasser, ringe og hoppepuder. Der er heller ikke lange gange med linoleumsgulve og overtøj hængende langs væggene, eller fysiklokaler og et væld af andre faglokaler.

Det skyldes, at begge afdelinger ligger i helt almindelige villakvarterer, på helt almindelige villaveje. Hvor Naturskolen i Ledøje har til huse på en gammel præstegård med marker og skov omkring sig, holder afdelingen i Lyngby til på en blind villavej i en ældre villa.
Det er der en grund til.

De rolige miljøer bidrager til tryghed og forudsigelighed, og det mindsker forstyrrelser, larm og uro. Det kommer samtlige alle vores børn/unge til gode – på forskellige måder.
Særligt for de børn/unge der har været igennem hårde forløb, og hvor folkeskolen alene er lig med dårlige erfaringer betyder det noget, at skolernes fysiske udtryk og rammer er anderledes.

 

Ikke kun fordele

Der er dog også ulemper ved den måde vi har valgt at indrette vores skoler på. Især på Naturskolen, hvor mange af vores børn/unge køres til og fra skole i taxa, oplevede vi fra tid til anden udfordringer ved, at chaufførerne ikke kunne finde vores skole. Det har engang imellem resulteret i forsinkede afhentninger, til stor frustration for vores børn/unge.
Det er der dog heldigvis lavet om på nu, for vores kreative team af voksne og børn i indskolingen har haft gang i et projekt omkring hele vores indgangsparti. Det har betydet havearbejde med buskrydning og ny beplantning, men også et helt nyt skilt til skolen, hvor der endda endvidere blev plads til postkassen.

Sådan et stort projekt tager tid – og der er mange delprocesser. Det er derfor pakket med læring og fagligt indhold, alt imens børnene trives i det kreative rum. Sådanne rum elsker vi!

Nu er ingen længere i tvivl om hvor Naturskolen ligger, og både post og børn havner på rette adresse.