Vi styrker elevernes læring, samvær og udvikling, så de igen kan profitere af almindelige undervisningstilbud.

Mir skolerne er et dagbehandlingstilbud med specialundervisning for elever i alderen 6-18 år. Vi modtager elever med diagnostiske vanskeligheder og/eller socio-emotionelle forstyrrelser.

Størstedelen af vores elever har en autismespektrumsforstyrrelse med f.eks. ADHD, OCD, ADD, angst, selvskadende adfærd, skolevægring eller PDA oven i.  ADHD, OCD, ADD e.l. kan også være eleverne primære vanskelighed.

For at blive elev på Mir skolerne skal man visiteres af sin kommune. Hvis du vil høre mere om mulighederne for dig eller dit barn, er du meget velkommen til at ringe til os.

Telefon: +45 39400720