Frontpage - Skolen mir

MIR Skolerne
Fordi alle vinder når ingen taber

AskovFondens MIR skoler er et behandling- og specialundervisningstilbud til børn og unge, fordelt på to afdelinger i henholdsvis Lyngby og Ledøje.

MIR Skolerne
Fordi alle vinder når ingen taber

AskovFondens MIR skoler er et behandling- og specialundervisningstilbud til børn og unge, fordelt på to afdelinger i henholdsvis Lyngby og Ledøje.

MIR Skolerne
Fordi alle vinder når ingen taber

AskovFondens MIR skoler er et behandling- og specialundervisningstilbud til børn og unge, fordelt på to afdelinger i henholdsvis Lyngby og Ledøje.

MIR Skolerne

Fordi alle vinder når ingen taber

AskovFondens MIR skoler er et behandling- og specialundervisningstilbud til børn og unge, fordelt på to afdelinger i henholdsvis Lyngby og Ledøje.

MIR skolerne tilbyder børn og unge sociale og faglige læringsmiljøer af høj kvalitet, hvor de kan være aktive deltagere i fællesskabet. At høre til i et fællesskab er med til at styrke deres sociale og faglige kompetencer og evne til at mestre eget liv, både socialt og fagligt.

 

På MIR skolerne styrker vi elevernes motivation og kompetencer til at komme videre i uddannelsessystemet med udgangspunkt i deres potentiale, ønsker og drømme.

Tal og fakta:

 

 

  • Kun 11% har fået tilbudt støtte til søskende, inden de begynder på MIR.

  • Kun 17% af MIR skolernes børnegruppe, gik fuld tid i skole inden de begynder på mir.

  • 38% af vores børnegruppe, har skiftet skole 3 gange eller mere inden de begynder på mir.